ilk ve son hikayesi

lise 1 ye gidiyordum bizim s?n?fta serkan isminde bi çocuk vard? köyden geliyordu bir gün ak?am eve gitme bizde kalal?m dedi. olur dedim. ak?am onlara gittik. iki?er adet de bira ald?k. muhabbet etmeye ba?lad?k. o zamanlar cd yoktu video vard?. serkan?n tan?d??? bi kasetçi varm?? gitti porno video kiralad?. onunla beraber kalan bizden aka bi abi vard? o video oynat?c? getirmi?. takt?k izlemeye ba?lad?k. siklerimizi ç?kar?p ok?uyorduk bu arada. amam serkan?n ki baya iriydi nerdeyse benimkinin iki kat?yd?. filmin bir yerinde adam kad?n? götten sikiyordu siki kocamand?. bir an için serkanla ikimizi dü?ündüm. muhtemelen o koca ve kar?s? olurdum diye. tam o s?rada o da ayn?s?n? dü?ünmü?. ke?ke bu k?z olsa bende kocas? olsam diye. ani bana döndü ke?ke senin yerinde bi k?z olsayd? bende onu böyle götten sikerdim dedi. gülü?tük. sonra durdu ve asl?nda k?z olmana gerek yok senin götünde k?z götü gibi güzel dedi. bende senin de sikin filmdeki adam?n siki gibi iri dedim. o vakit kar? koca olakm? dedi. biran dü?ündüm ve olur dedim. serkan?n yer yata?? vard?. ç?r?lç?plak soyunduk yata?a uzand?k sikini elime verdi ok?amaya ba?lad?m. beğeni sular? akt?. sonra domald?m. arkama geçti. eline tükürdü. sikinin kafas?na sürdü. sonra götümün deli?ine parma??n? soktu o an fazla heyecanlanm??t?m. bay?lacakt?m nerdeyse. eliyle götümü biraz geni?letti sonra e?ildi deli?ime tükürdü.sikinin kafas?n? göt deli?ime dayad? o an içim titredi. sonra ittirmeye ba?lad? biraz sonra sikinin kafas? götüme girdi. dünya ba??ma y?k?ld? sand?m. kendimi surat üstü yata?a att?m sik**e ç?kt? götümden. noldu niye kaçt?n dedi götüm fazla ac?d? dedim. gitti bi krem getirdi vazelindi san?r?m sikine iyice sürdü sonra eline sürdü ve götüme ya?lad? tekrar domaltt? beni sikini tekrar dayad? ve ittirdi tekrar kafas? girdi can?m yan?yordu ama ilki kadar de?il ben inliyordum yava? sok diye yava? yava? sokup ç?kar?yordu kafas?n? sonra biraz daha ittirdi yar?s?na kadar falan girdi yar?s?n? sokup ç?kartarak sikmeye devam etti bir ara iyice aband? hepsini soktu göt yanaklar?m onun kas?klar?na yap??t? sikini karn?m? içinde hissettim sonra dayanacak gücüm kalmad? surat üstü uzand?m yere oda üstüme kapakland? sadece belini indirip kald?r?yor sikini götüme sokup ç?kart?yordu. öylece bir süre sikti sonra elini koltuk altlar?mda geçirdi omuzlar?ma as?ld? h?zl? h?zl? sikmeye ba?lad? biraz sonra bö?ürmeye ba?lad? ensemde içime ?l?k ?l?k bir ?eylerin akt???n? hissettim. götümün içine bo?alm??t?. ve ben götümün k?zl???n? kaybetmi?tim art?k. idadi bitene kadar haftada 2-3 kez serkanlara gittik ve beni sikti sonra ikimizde üni kazand?k ayr? dü?tük sonra o evlendi. ve bir daha görü?medik.ama onun o iri ve s?cak sikini ar?yorum hala

Telefonda boşalmak ister misin? Hemen ara aşkım : 00353 515 737 08

Genel